Szkolenia wspomagające

* ABC przedsiębiorczości
* Podstawy języka Angielskiego
* Indywidualne CV i list motywacyjny
* Skuteczne poszukiwanie pracy
* Rozmowa kwalifikacyjna
* Komunikacja werbalna
* Radzenie sobie ze stresem
* Asertywność
* Trening interpersonalny